Bakar oksid


Bakar oksid
• Cuprous oxide

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bakren — bàkren prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. <odr.> a. koji se odnosi na bakar b. koji je od bakra [bakren kotao]; bakarni c. koji sadrži bakar (ob. u složenim nazivima i terminima) [bakren oksid] 2. koji je boje bakra [bakrena koža; bakrena… …   Hrvatski jezični portal

  • bàkren — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}〈odr.〉 a. {{001f}}koji se odnosi na bakar b. {{001f}}koji je od bakra [∼i kotao] c. {{001f}}koji sadrži bakar (ob. u složenim nazivima i terminima) [∼i oksid] 2. {{001f}}koji je boje bakra [∼a koža; ∼a put; ∼o lice (o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • téžak — prid. 〈odr. têškī, komp. tȅžī〉 1. {{001f}}koji ima veliku težinu, koji se ističe težinom u vrsti, opr. lak 2. {{001f}}koji traži, zahtijeva velik napor, velik trud; naporan, opr. lagan [∼ posao] 3. {{001f}}neugodan, zagušljiv (o zraku) 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bakrov — bàkrov prid. DEFINICIJA koji pripada bakru SINTAGMA bakrov klorid kem. CuCl2, tamnosmeđa higroskopna tvar koja s vodom kristalizira u plave rompske prizme CuCl2·2H2O, upotrebljava se u proizvodnji sintetskih boja i u pirotehnici; bakrov oksid kem …   Hrvatski jezični portal

  • kuprit — kùprīt m <G kupríta> DEFINICIJA min. bakrov oksid, ruda bakra ETIMOLOGIJA lat. cuprum: bakar + it …   Hrvatski jezični portal

  • težak — téžak prid. <odr. tȇškī, komp. tȅžī> DEFINICIJA 1. koji ima veliku težinu, koji se ističe težinom u vrsti, opr. lak 2. koji traži, zahtijeva velik napor, velik trud [težak posao]; naporan, opr. lagan 3. neugodan, zagušljiv (o zraku) 4.… …   Hrvatski jezični portal